Pedagoger och barn

Världens bästa pedagoger*

Vi är stolta över mycket på Linden, men kanske mest över att vi enligt oss föräldrar har världens bästa förskolepersonal.

Rektor Anna-Marit har varit med nästan sedan start och Mimmi är även hon en stadig punkt.  Dessutom har vi vår kockerska Boel i köket.

Vi har fast personal men också vikarier som ofta själva har en lång anknytning till Linden (exempelvis har flertalet vikarier själva gått på Linden och sedan utbildat sig inom barnpedagogik).

Två-tre pedagoger finns på Fröet med sju-åtta av de yngre barnen, och två på avdelningen Blomman med 12 barn från 3 till 6 år. Antalet pedagoger på avdelningarna har under åren skiftat beroende på behov men är alltid minst två i varje barngrupp.

När Boel inte har fullt upp med att laga mat eller baka bröd är även hon i barngrupperna (kolla in hennes instagramkonto mati5dagar för en hum av vad barnen serveras). Alla barn på Linden vet att Boel egentligen är en prinsessa. På riktigt!

*enligt oss som har barn på Linden :)