Utflykter

Tack vare att vi är få kan vi också göra många utflykter till spännande områden i närheten – ofta en gång i veckan. Myrorna i Hoppbackskogen, hästarna i Enskedestallet och kaninerna i Bandängen är omtyckta bekanta för alla lindianer, stora som små. 

Vi åker även på teater och andra kulturevenemang. All verksamhet är väl planerad för alla barns olikheter, utifrån de mål och riktlinjer som finns i läroplanen för förskolan.