Ett tåg av klossar - Förskolans pedagogik

Pedagogik på Linden

Föräldrakollektivet Linden arbetar efter den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö18 samt Stockholm stads förskoleplan. Vi arbetar även sen 2004 med Reggio Emilia, ett pedagogiskt tankesätt där vi anammat den barntillvända miljön (exempelvis genom att barnen har bord anpassade för deras storlekar och att material är tillgängliga), synen på det kompetenta barnet och arbetet med dokumentation av utveckling.

Precis som inledningen i vårt styrdokument, läroplanen, säger, så vilar vår förskola på demokratiska grunder. Det absolut viktigaste med vårt arbete på Linden är att värna, stötta, uppmuntra, respektera och glädja varje enskilt barn.
 
Allas lika värde är en grundläggande inställning i allt vi gör

Respekt för varandra och vår miljö är en ständig och alltid lika viktig del av vår vardag.

För att utveckla oss i tankar som rör detta inledde vi 2006 ett gemensamt arbete med handledning i Non Violent Communication. Non Violent Communication (NVC) kan beskrivas som ett språk med medkänsla. Det är ett verktyg för positiv social förändring och konflikthantering - och ett sätt att leva. NVC ger oss verktyg och medvetenhet att förstå vad som får oss att reagera. Det ger oss möjligheten att ta ansvar för våra reaktioner, att fördjupa kontakten med oss och andra.
 

Jämlikhetsarbete och integritet på förskolan

Under 2008 fördjupade vi vårt arbete med genus och jämlikhet och det är fortsatt en viktig del av arbetet på Linden. Vi hade under ett läsår handledning. Därefter fortsätter vi kontinuerligt att på olika sätt fortbilda oss i och diskutera ämnet.

Under 2016 utvecklade vi vårt arbete med normkritisk pedagogik med hjälp av föreläsningar och handledning. Ibland har alla föräldrar bjudits in att delta i delar som varit extra intressanta.

På hösten 2017 gick vi med i Förskolebrevet.
Förskolebrevet är en grund för hur förskolan kan arbeta med att förebygga övergrepp och integritetskränkningar. Målet är att ge varje förskola tydliga riktlinjer för hur man lär sig att skydda barns integritet.

Läs mer om förskolans värdegrundsplan.