Klagomålshantering

När frågor, funderingar eller missnöje uppstår hos förälder kan man i första hand vända sig till berörd personal eller förskolans rektor.

Det går också att lyfta fram problemet på föreningsmötet under punkten. ”Synpunkter på verksamheten”
Det som behandlas på denna punkt tas sedan upp på nästkommande styrelsemöte där förskolechefen deltar, för diskussion, bemötande och ev. åtgärd beslutas.
Om problemet är mer akut tar ordförande eller personalansvarig upp frågan med förskolechefen redan nästa dag.
Återkoppling till den förälder som haft klagomål görs av förskolechefen. Eller av ordförande om så önskas.

Det finns en låda för anonyma klagomål i hallen till höger om ytterdörren.
Den töms varje måndag morgon.

Om samtliga vägar prövats och inte tycker sig få någon lösning på eller hjälp med problemet kan man som sista och yttersta väg vända sig till utbildningsförvaltningen. Prata gärna med styrelsen eller förskolechefen igen innan detta.

Vad det gäller klagomålshanteringsrutiner för barnen har vi på Blomman sedan mars 2011 ett ”plus och minus möte” strax innan mellanmålet på fredagar.
Barnen ska då tillsammans i mindre grupper tillsammans med en pedagog fundera på sådant som varit bra och sådant som inte varit bra under den gångna veckan.
Barnens åsikter ska tas på största allvar och visas respekt. Här finns en stor öppning för att barnen ska kunna påverka sin vardag på Linden.

Det är också en övning på att fundera över och ge uttryck för sådant man upplever positivt eller negativt i sin vardag. Också förstås ett viktigt tillfälle för oss pedagoger att notera och hantera  barnens åsikter.