Livet på föräldrakooperativet i Enskede - Barn leker med pinnar
Livet på föräldrakooperativet i Enskede - Barn leker med pinnar

Bra att veta om Linden - Praktisk info om förskolan

Platsavgifter på föräldrakooperativet

Linden har samma avgiftssystem som de kommunala förskolorna. Stockholms stad informerar alla förskolor om avgiftsförändringar, och vad som är gällande för maxtaxa eller reducerad avgift.
 

Föräldrakooperativets öppning och stängning

Våra öppettider är klockan 7.30 - 17.00 måndag - fredag. 

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola, www.stockholm.se/ef

Två dagar per termin är Linden stängt för planeringsdagar. På sommaren håller vi normalt stängt under tre veckor, men den som behöver barnomsorg även under denna period kan prata med styrelsen.