Riktlinjer efter påsklov, samt glöm inte brukarundersökningen

Information under pandemin:
Linden meddelar att vi anammar samma förhållningssätt angående återgång till förskola efter påsklov som vi gjorde efter sportlovet. Se nedan.

Brukarundersökningen:
Vid senaste titten på svarsfrekvensen på brukarundersökningen var det 25% som ännu ej svarat. Ta er gärna tiden och fyll i den. Det är ett så värdefullt mätinstrument.

Förhållningssätt vid återgång till förskola efter påsklov:

  1. Har ni varit på semester utomlands ska familjen vara i 7 dagars karantän och följa folkhälsomyndighetensriktlinjer för testning mm.
  2. Har ni varit på semester i till exempel fjällen, hälsat på släkt och vänner ber vi er vara mycket uppmärksamma på om någon i er familj visar symtom. Om så är vill vi att ni sätter er i självkarantän och testar er. Fått besked om att det inte är Covid 19 innan ni låter ert/era barn komma tillbaka till förskolan.
  3. Har ni vistats i Stockholm men kanske träffat andra än ni normalt brukar träffa ber vi er vara mycket uppmärksamma på om någon i familjen uppvisar symtom. Om så är vill vi att ni sätter er i självkarantän och testar er, fått besked om att det inte är Covid 19 innan ni låter ert/era barn komma tillbaka till förskolan.
  4. Personalen kommer att vara extra observant på om barn uppvisar symtom och i de fall genast skicka hem barnet.

I övrigt fortsätter vi förstås med de förebyggande rutiner vi har på Linden.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter