Föreningsstämma och föreningsmöte 14 apr

På detta möte ges rn chans att få veta mer om vad som hänt under årrt, ny styrelse röstas igenom för 2018/2019. Bra om varje förälder som inte kan närvara skickar med fullmakt, antingen per mail till styrelsen eller med den förälder som närvarar om att denne kan föra talan i den frånvarandes ställe.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter