Adresslista och jourinfo

Nu är adresslistan/medlemsregistret uppdaterat med nya adressuppgifter.

 

Under Joursidan finns nu information om datum för önskemål om jourdagar.

 

Du hittar också namn på de nya Styrelsemedlemmarna som valdes på stämman under Styrelse 2013.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter