Föräldrakooperativet Linden är en förskola som drivs av oss föräldrar för våra barn

Vi är stolta över det goda resultat Linden har på den brukarundersökning som Stockholm Stad genomför varje år. Läs mer och jämför Linden med andra förskolor på Stockholm Stads hemsida.

Linden är en liten förskola med totalt 19 barn, sju barn på lilla avdelningen och 12 barn på stora avdelningen. På varje avdelning arbetar två pedagoger och vi har en kockerska som lagar all vår mat.

 

På Linden finns det tid och plats för barnen. Det finns alltid en varm famn eller ett skönt knä där man kan krypa upp. Linden ska vara en hållplats på vägen där barnen får god självkänsla, mycket uppmuntran och minnesvärda händelser att hämta kraft ifrån senare i livet. Här trivs alla, barn, pedagoger och föräldrar!

 

Förskolan Linden ligger i Enskede Gård, på bekvämt gångavstånd från Gamla Enskede och Enskedefältet. 

Välkommen till oss!